Единствения законен начин за работа на чужденци в страната е чрез трудов договор и разрешително за работа

По документи идват на обучение, вместо това се трудят без договор и разрешение

Хотелиери и ресторантьори маскират работници от чужбина като курсисти, дошли у нас, за да се обучават. „Чужденците се изпращат „за практическо обучение“ по силата на договори между обучаващи организации и партньорски предприятия – хотели и ресторанти. Лицата пристигат в България с туристически визи и визи за културен обмен и с тях не се сключват трудови договори“, обясниха от Главна инспекция по труда (ГИТ). Така родните работодателите успяват да заобиколят изискванията за наемане на служители от страни извън ЕС. Според Закона за трудовата миграция и мобилност началниците могат да наемат служители от трети страни за не повече от 90 дни и след издаване на разрешително.

Проверките на ГИТ в зимните курорти показват, 19 чужденци работят у нас без разрешително от Агенцията по заетостта (АЗ). Новата схема с „обучаващи се“ работници участват най-често украинци и молдовци.

Проверките са установили, че организациите, които пращат чужденци у нас имат нужния лиценз да организация на обучения. Инспекциите на ГИТ обаче доказват, че чужденците са се трудили. „Имат работно време, съобразено с това на обекта. Включват се в графици на работните смени и имат определено възнаграждение“, отчетоха от инспекцията.

Освен това с чужденците не са сключени договори за стажуване и обучение, каквито изисква Кодекса на труда. Проверяващите не са открили данни чужденците да са преминали през теоретично обучение, което е задължителна част от професионалната подготовка за всяка професия.

Според инспекцията обучаващите организации действат като незаконни посредници за осигуряване на временна заетост, без да се регистрирани като такива в АЗ. „Те са получавали определени суми от хотелите и ресторантите, с които са сключили договори за практическо обучение, за всеки изпратено на практика човек“, твърдят от ГИТ. Трудовите инспектори провериха близо 350 хотели и ресторанти в зимните ни курорти. Установени са 131 нарушения на работното време, 53 нередности при заплащането и 44 случая на служители без трудов договор.