ЗА НАС

В Асоциацията членуват фирми и сдружения от всички сфери на икономиката.
Имаме възможност да подберем, обработим документално и изпратим служители за почти всяка дейност в страната.
Членовете ни оперират с партнъори от над 20 държави.

Основната ни задача е да представим на бизнеса възможност за комплексно снабдяване с кадри, тъй като всеки един член от нас е специалист в определена дейност.


Същевременно искаме да защитаваме интересите на фирмите посредници. 
Всичките ни членове са с отлични препоръки и доказани професионалисти в бранша си.
Те  са лицензирани фирми и лица за подбор и управление, тренинги и коучинг.            
           

"Основната ни задача е да предоставим на всеки един бизнес възможност за развитие посредством  кадри от чужбина. Икономическата ситуация в страната е такава, че много фирми се задъхват и не могат да растат заради липса на работна сила.
Всеки  заслужава качествени кадри!


Илин Димитров             
председател 
Асоциация за Подбор 
на Кадри от Чужбина

Управител 
Интернобмен ЕООД
"Опитът ни в консултирането на мащабни проекти в сферата на услугите и IT технологиите ни дава възможност да бъдем гъвкави и в огромна помощ на бизнеса. Можем да помогнем и снабдим с кадри всяка една фирма, независимо от стандартите й за качество.
Добре разработената ни мрежа от партнъори в Беларус, Украйна, Молдова и Грузия ми дава възможност да заява, че няма бизнес, който да не може да се възползва от услугите ни- от селското стопанство до IT сектора."


Христо Костов
секретар
Асоциация за Подбор 
на Кадри от Чужбина

Управител 
Human Capital LTD

"Партнираме си с много учебни заведения в Украйна, Молдова и Беларус.
Целта ни е да предоставил качествен персонал на всеки един обърнал се към асоциацията.
Обучаваме, насърчаваме и подпомагаме постоянно служителите, 
помагаме на работодателите в контакта с тях.
Искаме във всеки един момент всеки да получа, това , за което се е обърнал към нас."Олга Белан
зам. Председател 
Партнъор от Украйна
Интернобмен  ООД
Глобъл  Тренд ЕООД
EURECA LTD
Боймен Консълтинг ООД
Human Capital LTD